QUẢN TRỊ & TỔ CHỨC SỰ KIỆN

ĐÀO TẠO

Các chương trình đào tạo của Saigon Go được biên soạn dựa theo chuẩn TCVN  thông qua hệ thống chứng chỉ của đối tác chiến lược như đơn vị chứng nhận nghề nhân sự, đào tạo kỹ năng hàng đầu của Việt Nam. Tất cả là những kiến thức, kỹ năng, xu hướng mới trong Tổ chức, Quản lý Sự kiện – Truyền thông – Du lịch nói chung được chắt lọc từ những nền tảng học thuật trên thế giới, Việt Nam và từ những kinh nghiệm thực tiễn từ các hoạt động Sự kiện – Truyền thông – Du lịch của chúng tôi.

Saigon Go luôn cố gắng hoàn thiện sản phẩm của mình với mong muốn đem đến cho Quý khách hàng các giải pháp toàn diện đáp ứng từ nhu cầu cá nhân cho đến quy mô của tổ chức, doanh nghiệp.

BẠN ĐANG MUỐN TÌM KHÓA ĐÀO TẠO VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN?